Megyékből vármegyék lesznek Magyarországon, egyszerre tarthatják az önkormányzati-, és az EP-választást

Alaptörvény-módosítást kezdeményezett Kocsis Máté, a Fidesz nevű magyar kormányzópárt parlamenti frakcióvezetője, amely számos hagyományőrző változást hozhat.

POLITIKA 2022. JÚNIUS 21. 21:12

Két ponton módosíthatja a magyar Országgyűlés az Alaptörvényt, miután a nagyobbik kormánypárt, a Fidesz frakcióvezetője egy módosító javaslatot terjesztett be. A Kocsis Máté által jegyzett módosító javaslat alapján ezentúl öt évente, egy időben tervezik megrendezni az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat, a magyar közigazgatás alapvető egységeit pedig ezentúl a „megye” helyett a „vármegye” elnevezés illetné meg.

A módosító második része nem előzmény nélküli, hiszen már az Alaptörvény megalkotása idején, 2011-ben felvetődött, hogy ismét visszavezessék a történelmi hagyományoknak megfelelő, és 1949 előtt hivatalosan is alkalmazott „vármegye” elnevezést. Ez akkor végül még nem került be az új alkotmányba, most azonban megvalósulni látszik – írja a Mandiner című portál.

A Fidesz frakcióvezetője a törvényjavaslat indoklásában kifejtette, a megyék elnevezése a magyar történelmi hagyományokra, a történeti alkotmány vívmányaira való tekintettel változik meg, hiszen a közigazgatás alapvető területi egységei az államalapítástól kezdődően egészen 1949-ig a vármegyék voltak. A vármegye szó használatát a korábbi magyar alkotmányos és államigazgatási rendszerrel teljesen szakítani kívánó diktatórikus kommunista rendszer szüntette meg. A javaslat indoklása úgy fogalmaz:

„A vármegye szó használatának visszaállítása a mai magyar jogrendbe biztosítja, hogy az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek. Emellett a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. A vármegye kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motívuma a nemzeti szuverenitás és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése.”

A Mandiner felidézi, hogy a közigazgatási terminológia történelmi kifejezéseinek rehabilitálása nem idegen a Fidesz-KDNP kormányoktól. A kedden benyújtott költségvetési törvénycsomag egyik módosító javaslata szerint a „kormánymegbízott” elnevezés helyett ismét bevezetnék a „főispán” elnevezés használatát. A Varga Mihály pénzügyminiszter által jegyzett javaslat indoklása szerint a főispán elnevezést a történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében vezetnék be.

„A főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek. Az európai országok esetében is számos példát találunk korábbi korokba visszanyúló kifejezések modern kori használatára”

– fogalmazott a módosító indoklásában a pénzügyminiszter.

POLITIKA

Címkék:

government, Hungary, traditions