Tízezrek hallgatták a helyszínen Ferenc pápa budapesti szentmiséjét

Tízezrek hallgatták a helyszínen Ferenc pápa budapesti szentmiséjét

Ferenc pápa háromnapos magyarországi apostoli útjának csúcspontjának is tekinthető a fél tízkor kezdődött szentmise.

NAGYVILÁG 2023. ÁPRILIS 30. 10:43

A hívek beléptetése kora hajnal óta folyamatos volt a tér kijelölt részére, aki később érkezett, az a környező utcákból kivetítőkön, hangosítással követhette nyomon a szertartást.

„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Így tesz a jó pásztor: életét adja juhaiért. Jézus tehát, mint egy pásztor, aki a nyáját keresi, azért jött, hogy megkeressen minket, amikor elveszettek voltunk; eljött mint pásztor, hogy kiragadjon minket a halálból; mint egy olyan pásztor, aki ismeri és végtelen gyengédséggel szereti juhait – aki az Atya nyájába vezetett és az Ő gyermekeivé tett minket. Szemléljük hát a Jó Pásztor képét és időzzünk el két cselekedeténél, amelyeket az evangélium szerint a juhaiért tesz: először nevükön szólítja, majd pedig kivezeti őket”

– kezdte a prédikációt Ferenc pápa, majd így folytatta: üdvösségünk történetének kezdetén nem mi állunk.

Magyar Távirati Iroda (MTI)

A kiindulópont Isten hívása, a vágyakozása utánunk, hogy elérjen minket, az értünk érzett aggodalma, az irgalmának bősége, amellyel meg akar menteni a bűntől és a haláltól, hogy életet adjon bőségben és vég nélküli örömöt. Jézus az emberiség jó pásztoraként jött, hogy nevünkön szólítson és hazavezessen minket”.

Kiemelte, hogy ezért hálával emlékezhetünk meg Jézus szeretetéről, amit már akkor tanúsított irántunk, amikor még távol voltunk tőle. Leszögezte, hogy miközben mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, és ki-ki a maga útjára tért, Jézus magára vette gyarlóságainkat és maga hordozta vétkeink terhét, hogy visszavigyen minket az atya szívéhez.

„Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához”

– idézte Péter apostolt a Szentleckéből Ferenc pápa.

Magyar Távirati Iroda (MTI)

Kiemelte, hogy még ma is, „minden élethelyzetünkben, mindabban, ami a szívünket nyomja, a veszteségeinkben, a félelmeinkben, a vereség időnként ránk törő érzésében, a szomorúság börtönében, ami azzal fenyeget, hogy elveszi a szabadságunkat, Ő hív minket. Jó pásztorként jön, és nevünkön szólít minket, hogy elmondja, az Ő szemében milyen értékesek vagyunk. Jön, hogy meggyógyítsa sebeinket és magára vegye gyengeségeinket, hogy az Ő nyájában egységre hívjon minket és megismerjük az atyát és egymást” – hangoztatta.

Az egyházfő szerint mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy ápoljuk a testvériség és az együttműködés kötelékeit, megoszlás nélkül, anélkül, hogy közösségünket saját tulajdonunknak tekintenénk, anélkül, hogy elmerülnénk a saját területünk védelme fölötti aggódásban, hanem megnyílva a kölcsönös szeretet előtt. Hozzátette: bátorítsuk magunkat, hogy egyre inkább nyitott kapuk legyünk.

„Engedjük be szívünkbe az élet urát, utána pedig lépjünk ki és váljunk mi magunk is nyitott kapukká a társadalomban. Legyünk nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot a testvériség és a béke útján növekedni” – mondta a szentatya.

NAGYVILÁG

Címkék:

budapest, Hungary, pope francis