A nyugati egyetemek vezetőségei politikusokkal vannak tele

Tetten érhető Brüsszel kettős mércéje a magyar alapítványi működtetésű egyetemekkel kapcsolatban. Miközben az Európai Bizottság megköveteli a modellváltást megvalósító magyar egyetemek függetlenségét a kormányzattól, büntetve ezzel a magyar fiatalokat az Erasmus programban történő részvétel lehetőségének megfosztásával, addig az Unióban hétköznapi gyakorlat, hogy a felsőoktatási intézmények felügyeleti tanácsaiban és kuratóriumiban politikusok, miniszterek, sőt még az Európai Parlament képviselői is helyet foglalhatnak.

POLITIKA 2023. JANUÁR 18. 16:21

A Magyar Nemzet című napilap számolt be arról, hogy politikai tisztségük mellett felsőoktatásban betöltött mellékállásokat is vállal számos német és osztrák politikus. A német Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013-ban számolt be arról, hogy

Heiko Maas, a Saar-vidék gazdaságügyi minisztere a Saar-vidéki Egyetemi Klinika felügyeleti tanácsában is megtalálható volt póttagként. Szintén tagja volt az egyetemi klinikának a tartomány pénzügyminisztere Stephan Toscani, valamint Andreas Storm társadalomért, egészségért, nőkért és családért felelős miniszter is.

Az egyetemi klinika jelenlegi kuratóriumi tagjai között is több tartományi politikus fellelhető, például a pénzügyi és tudományért felelős államtitkár, Wolfgang Förster, valamint a munkáért, társadalomért, nőkért és egészségügyért felelős miniszter, Dr. Magnus Jung.

Hasonló jelenséget azonban több németországi egyetem kuratóriumában is megfigyelhető. A Drezdai Egyetemi Klinika felügyeleti tanácsában tagként jelen van a szász tartományi kormány tudományért, kultúráért és turizmusért felelős minisztere,

Sebastian Gemkow, a szociális és társadalmi összetartásért felelős minisztérium államtitkára Dagmar Neukirch, valamint a szász tartományi kormány pénzügyminisztere, Hartmut Vorjohann is. A Freiburgi Egyetem tanácsadó testületének tagja, Andreas Schwab, a CDU európai parlamenti képviselője is.

A müncheni Lajos-Miksa Egyetem kuratóriumi tagjai között megtalálható a bajor tartományi parlament tudományért és művészetekért felelős bizottságának elnöke, Robert Brannekämper, a bajor tartományi parlament alelnöke, Dr. Wolfgang Heubisch, a zöldek frakcióvezetőhelyettese a bajor tartományi parlamentben, Verena Osgyan, valamint Michael Piazolo, az oktatásért felelős bajor tartományi miniszter, illetve München polgármestere, Dieter Reiter és Markus Rinderspracher, aki szintén a bajor tartományi parlament alelnöki tisztségét tölti be.

A Lajos-Miksa Egyetem egyetemi klinikájának felügyeleti tanácsában vezetői pozíciót foglal el a tartomány tudományért és művészetért felelős minisztere, Markus Blume. A bajor minisztertanács képviseletében jelen van még a tanácsban Dr. Burkhard von Urff, Dr. Tobias Haumer, valamint Dr. Vitus Gamperl.

A Müncheni Műszaki Egyetem kuratóriumi tagjai között megtalálhatjuk Angelika Niebler, a CSU európai parlamenti képviselője mellett a bajor tartományi parlament alelnökét, Dr. Wolfgang Heubisch-t, Dr. Sabine Jarothe-t, a gazdaságért, a tartományi fejlődésért, valamint az energiáért felelős tartományi minisztérium hivatali vezetőjét, valamint München polgármesterét, Dieter Reiter-t is.

A Regensburgi Egyetem kuratóriumának tagjai között található Regensburg város polgármestere, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, valamint Jürgen Mistol, Dr. Stephan Oetzinger, illetve Margit Wild tartományi parlamenti képviselők.

A Siegen Egyetem kuratóriumának nem csak a város polgármestere, Steffen Mues, hanem Anke Furchs-Dreisbach tartományi parlamenti képviselő, valamint Volkmar Klein, Laura Kraft és Luiza Licina-Bode Bundestag-képviselők is tagjai.

A Koblenz-Landau Egyetem koratóriumának tagja Landau város polgármestere, Thomas Hirsch, illetve Koblenz város polgármestere, David Langner is. Rajtuk kívül még a kuratóriumban ül Dr. Anna Köbberling, Dr. Katrin Rehak-Nitsche, illetve Dr. Adolf Weiland tartományi parlamenti képviselők.

A Berlini Műszaki Egyetem kuratóriumában a berlini szenátus két tagja, Ulrike Gote és Armaghan Naghipour is helyet foglal.

A Friedrich-Alexander-Egyetem kuratóriumában megtalálható Joachim Herrmann bajor belügy-, sport és integrációért felelős miniszter, Erlangen főpolgármestere, Dr. Florian Janik, Fürth polgármestere, Dr. Thomas Jung, Nürnberg polgármestere Marcus König, illetve Stefan Müller Bundestag-képviselő.

A Würzburgi Egyetem kuratóriumi tagjai között van Dr. Winfried Bausback, Kerstin Celina, Volkmar Halbleib, valamint Gerald Pittner tartományi parlamenti képviselő, illetve Dorothea Bär Bundestag-képviselő is. Ezen felül a kuratórium tagja még Snadro Kirchner, a bajor belügyminisztérium államtitkára.

Az Augsburgi Egyetem kuratóriumának tagjai Johannes Hintersberger, Dr. Beate Merk, Alfred Sauter, illetve Dr. Simone Strohmayr tartományi képviselők, Dr. Volker Ullrich Bundestag-képviselő, illetve Claudia Roth, aki nem csak a Bundestag képviselője, hanem a Scholz-kabinet kultúráért és médiumokért felelős államminisztere is. A kuratórium tagjai között megtalálható még Klaus Holetschek bajor egészégügyért és ápolásért felelős miniszter is.

A Trieri Egyetem kuratóriumának Rajna-Vidék-Pfalz tartomány parlamentjének három képviselője is tagja: Lars Rieger, Sven Teuber, valamint Marco Weber.

A Bayreuthi Egyetem kuratóriumának tagja Monika Hohlmeier, az Európai Parlament CSU-s képviselője, valamint Heidrun Piwernetz, Felső-Frankföld kormányának elnöke.

A Kaiserslauterni Műszaki Egyetem kuratóriumának tagjai között végzi tevékenységét a tartományi parlament két képviselője, Marlier Kohnle-Gros, valamint Andreas Rahm, illetve Kaiserslautern polgármestere, Klaus Weichel is.

Az Augsburgi Főiskola kuratórium tagjai között számos német politikus található meg, mind tartományi, mind szövetségi, de még európai szinten is. A főiskola kuratóriumában összesen 17 tartományi képviselő, hat Bundestag-képviselő, valamint egy európai parlementi képviselő, Markus Ferber foglal helyet.

Az államilag elismert német Középosztály Szakmai Főiskolája (Fachhochschule des Mittelstands) privát egyetem 2016-os bejegyzése szerint kuratóriumának tagjai között nem csak az akkori Bundestag-képviselő Lena Strothman, hanem az ex-EP-képviselő, a korrupciós botrányba keveredett Elmar Brok is megtalálható volt.

A Magyar Nemzet szerint az is említésre méltó, hogy

Ausztriában az egyetemi tanácsok egy részét a szövetségi kormány nevezi ki az oktatásért, tudományért és kutatásért felelős miniszter javaslatára. A kinevezések során sokszor olyan személyek kerülnek az egyetemek szenátusaiba, akik pozíciót kaptak a szövetségi vagy a tartományi kormányokban.

A 2022-es kinevezések eredményeként az Innsbrucki Egyetem szenátusába a kormány kinevezte Angelika Schätz-et, aki a Pénzügyminisztérium I-es számú részlegének vezetője, valamint Dr. Matthias Vogl-t, aki a Belügyminisztérium III-as számú részlegét vezeti. A Klagenfurti Egyetem szenátusába a szövetségi kormány kinevezte Sigrid Berka-t, aki az európai és nemzetközi ügyekért felelős minisztérium menedzsment részlegének vezetője. A Kremsi Továbbképzésekért felelős Egyetem szenátusába kinevezték Martina Höllbacher-t, aki egyúttal Alsó-Ausztria kormányának tudományért és kutatásért felelős részlegének vezetője is.

A Baltikumban sem idegen a Magyarország esetében kritizált gyakorlat.

Marina Kaljurand észt szocialista európai parlamenti képviselő saját önéletrajza szerint 2019 óta folytatott EP-képviselői munkája mellett a Tallini Egyetem kuratóriumának is a tagja. Eben 2010 óta ül, 2015 és 2016 között észt külügyminiszterként, előtte pedig 2014 és 2015 között a minisztérium államtitkárként is tevékenykedett már.

– Szavak szintjén nincs kivételezés, ugyanakkor az uniós oktatási biztos nem cáfolta, hogy csak Magyarországot büntetnék az Erasmus-program kapcsán − mondta Mariya Gabriellel uniós oktatási biztos. Arra a kérdésre, miszerint hogy lehet az, hogy más európai uniós tagállamok egyetemeinek kuratóriumában is helyet foglalnak aktív politikusok, de őket mégsem bünteti a bizottság, Mariya Gabriel azt felelte: szerinte nincs kivételezés.

 

POLITIKA

Címkék:

austria, erasmus, eu, germany, Hungary